Prosjekt 10

Reguleringsplan SANDVIKA Hyttefelt, 2023 Finnskogvegen 796, 2224 Austmarka, Kongsvinger kommune

Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvikling, sikre adkomst, utvide eksisterende F192 og regulere et område med fritidsbebyggelse i form av mindre overnattingsenheter (inntil 10 stk. frittliggende enheter) med felles funksjoner, fasiliteter/anlegg.