Tjenester

Tjenester

Arkitekttegninger

Rammesøknad

Igangsettingssøknad

Ferdigattest søknad

Skisseprosjekt

Detaljprosjekt

Konseptutvikling

Visualisering 3D

Reguleringsplan/Detaljregulering

Mulighetsstudier

Ansvarlig søker

Ansvarlig prosjekterende arkitektur

Som Ansvarlig søker SØK skal vi koordinere hele byggesaksprosessen, dvs:

– Utforming av komplett byggesøknad med nødvendige vedlegg.

– Besørge nabovarsling til naboer og gjenboere.

– Forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger.

– Koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest.

– Sørge for at tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse.

– Kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige.​

Tidsramme: