Prosjekt 11

Støttemurer i Haugeråsen,1480 Slattum, 2019

Støttemurene oppført som et nødvendig sikringstiltak for å hindre terrenget fra å gli ut og å hindre fallulykker på grunn av tomtens nivåforskjell og bratt skråning.