Prosjekt 12

Leilighetsblokk i Buvikvegen 727, Skaun kommune, 2020

Leilighetene varierer i størrelse fra ca. 40 m2 til 70 m2. %BYA=40%. Gesimshøyde 11.4 m. Fotavtrykk 380 m2.
Leilighetsbygg med 8 leiligheter fordelt på 3 etasjer.