Prosjekt 14

Kompleks blokker og rekkehus, 2003

Areal: 10.000 m2