Prosjekt 15

Støttemurer og garasje, Lørenskog, 2023

Svært bratt terreng i området, og dermed krevende forhold for boligbebyggelse. På grunn av eiendommens topografi, vil støttemuren forbedre utnytelsen av eiendommen. En slik opparbeiding av tomten er vanlig for å ta opp høydeforskjeller, nettopp for å kunne oppnå maksimal utnytelse.