Prosjekt 8

Hotell, næringseiendom og leiligheter, Mysen, Indre Østfold, 2017

Konseptet er en hybrid mellom leiligheter, hotell og næringsareal i 1.etg. Leiligheter fra ettroms til fire- og/eller femroms.