Blog

admin

Prosjekt 12

Leilighetsblokk i Buvikvegen 727, Skaun kommune, 2020 Leilighetene varierer i størrelse fra ca. 40 m2 til 70 m2. %BYA=40%. Gesimshøyde 11.4 m. Fotavtrykk 380 m2.

Read More »
admin

Prosjekt 13

Leilighetsblokk med næringsareal i 1.etg., 2007 Bygget har 6 etasjer med næringseiendom i 1.etg og takterrasse. Består av 110 leiligheter med størrelser fra ca. 60

Read More »
admin

Prosjekt 16

Blokk leiligheter, 2004 Et nytt leilighetsbygg med 24 leiligheter, næring i 1 etg. og parkeringskjeller. Leilighetsblokk i 4 etasjer med takterrasse og næring i 1.

Read More »

Subscribe Our Newsletter